TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Kable<br /> światłowodowe

Kable światłowodowe

Kable światłowodowe 2

Kable optyczne to kable zawierające włókna światłowodowe, które stanowią medium do transmisji sygnału m.in. fali elektromagnetycznej w zakresie podczerwieni. Jako takie są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, a ich szczególną cechą jest możliwość przesyłania danych z ogromną przepływnością, sięgającą setek Gbit/s.

Szczegółowa budowa kabla światłowodowego zależy od konkretnego zastosowania tj. miejsca i sposobu instalacji oraz odległości, na jaką odbywać się będzie transmisja - ogólnie można wyróżnić kilka elementów składowych

 • opcjonalny element centralny
 • włókno światłowodowe
 • tuba ochronna
 • uszczelnienie
 • wzmocnienie
 • powłoka zewnętrzna

 

W zależności od ilości przesyłanych modów (fal) świetlnych, włókna światłowodowe dzieli się na jednomodowe i wielomodowe.

Włókna jednomodowe cechuje niska dyspersja i tłumienność, dzięki czemu nadają się do transmisji na duże odległości. Ze względu na minimum tłumienności w telekomunikacji do przesyłu używa się fal o długości 1550 nm (III okno transmisyjne) i 1310 nm (II okno transmisyjne). Światłowody jednomodowe umożliwiają transmisję w technologii xWDM, co pozwala na osiągnięcie przepływności rzędu Tbit/s.

W kablach światłowodowych produkowanych przez TELE-FONIKĘ Kable włókna jednomodowe są zgodne z wymaganiami ITU-T:

 • G.652D – jednomodowe z obniżonym pikiem wodnym (oznaczenie J),
 • G.657A1, G.657A2 – jednomodowe o zmniejszonym promieniu gięcia (oznaczenie J657A1),
 • G.655 – jednomodowe z niezerową przesuniętą dyspersją (oznaczenie Jn).

Włókna wielomodowe przenoszą wiele modów światła. Ze względu na dyspersję używa się je głównie do transmisji na krótsze odległości m.in. w obrębie jednego budynku. Do przesyłu stosuje się fale o długości 850 i 1300 nm.

W oznaczeniach kabli wielomodowych podaje się średnicę rdzenia włókna i pokrywającej go warstwy ochronnej (tzw. płaszcza) np. włókno oznaczone, jako 50/125 ma rdzeń o średnicy 50 µm i płaszcz o średnicy 125 µm. Zamiennie stosuje się oznaczenie G 50. Innym często stosowanym włóknem wielomodowym jest włókno 62,5/125, zamiennie oznaczane jako G 62,5.

Ze względu na budowę i zastosowanie kable światłowodowe można podzielić na:

 • wewnętrzne - stosowane wewnątrz budynków czy konstrukcji budowlanych, np. tuneli
 • zewnętrzne – stosowane na zewnątrz budynków. W tej kategorii mieszczą się kable samonośne, do kanalizacji ściekowej oraz specjalnego zastosowania
 • uniwersalne – dzięki swojej konstrukcji można ich używać zarówno w instalacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych
 • specjalnego zastosowania

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Wewnętrzne Zewnętrzne Uniwersalne Specjalnego zastosowania

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##itatrdb#at#iuzpqat.rdb##

DoP