TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Zewnętrzne

Ze względu na to, że kabli tego typu używa się do budowy sieci rozległych, najczęściej zawierają one włókna jednomodowe. W celu zwiększenia wytrzymałości kabla na uszkodzenia mechaniczne w konstrukcji stosuje się centralny element wytrzymałościowy, dookoła którego skręcone są tuby z włóknami. Kable są uszczelnione, celem zapobieżenia wzdłużnej penetracji wody, często dodatkowo wzmacniane są włóknami aramidowymi lub szklanymi, ewentualnie pancerzone drutami stalowymi lub taśmą stalową korugowaną. W zależności od budowy mogą być stosowane w pierwotnej i wtórnej kanalizacji kablowej, bezpośrednio w ziemi lub kanalizacji ściekowej.

TELE-FONIKA Kable ma również w swojej ofercie kable do podwieszania na słupach trakcyjnych, czy na liniach elektroenergetycznych niskich, średnich i wysokich napięć. W celu ochrony przed gryzoniami stosuje się podwójne powłoki zewnętrzne poliamidowo polietylenowe. Do zastosowania w mikrokanalizacji kablowej oferujemy pełen zakres mikrokabli  o znacznie zredukowanej średnicy zewnętrznej. Konstrukcja i stosowane do produkcji mikrokabli materiały, umożliwiają wdmuchiwanie odcinków o długościach 2 km

Przykładowe produkty:

Kable zewnętrzne:

  • Z-XOTKtsd
  • Z-XOTKtsdD
  • Z-XXOTKtsdD
  • Z-XXOTKtsFtl

Kable zewnętrzne przeciwgryzoniowe:

  • Z-(XV)OTKtsd
  • Z-(XV)OTKtsdD

Kable zewnętrzne do kanalizacji ściekowej:

  • ZKS-XXOTKtsFf
  • ZKS-XXOTKtsFo

Kable zewnętrzne samonośne:

  • ADSS-XXOTKtsdD
  • S-XOTKtsd

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##itatrdb#at#iuzpqat.rdb##

DoP