TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Liny nośne, typu L wg wymagań PKP, ZN-PBP-213:1997 (i wycofanej normy PN-74/E-90081)

Wykonane z miedzi Cu-ETP, składają się z regularnie skręconych ze sobą drutów twardych. W elektrycznej trakcji kolejowej wykorzystywane są do podtrzymywania przewodów jezdnych.

Przykładowe produkty:
Liny Cu 95, 120, 150 do sieci trakcyjnej

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

DoP