TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Przewody jezdne i do kolejowej sieci trakcyjnej

Przewody jezdne i do kolejowej sieci trakcyjnej

W przeważającej ilości połączeń lokomocyjnych zasilanie poruszającego się po torach składu realizowane jest przez napowietrzną elektryczną sieć trakcyjną. W uproszczeniu, przekazywanie energii do lokomotywy odbywa się poprzez odbierak prądu, zwany popularnie pantografem, który ślizga się po przywieszonych do lin wieszakowych przewodach jezdnych. Wieszaki z kolei, rozwieszone są wzdłuż liny nośnej, która utrzymuje ciężar całego układu. Przewodzące elementy sieci muszą być zaprojektowane w ten sposób, aby z jednej strony zapewnić dostawę wymaganej ilości energii elektrycznej a z drugiej, muszą być zdolne do przenoszenia odpowiednio dużych naprężeń mechanicznych, niezbędnych do osiągnięcia wymaganych prędkości pociągu. Materiałami, które w najlepszy sposób spełniają oba warunki i są najpowszechniej wykorzystywane do produkcji  przewodów do sieci trakcyjnej są tradycyjnie miedź i jej stopy.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Przewody do kolejowej sieci trakcyjnej. Przewody jezdne (trolejowe), typu Djp wg PN-E-90090 i DjpS wg ZN-TFK-019:2000 Liny nośne, typu L wg wymagań PKP, ZN-PBP-213:1997 (i wycofanej normy PN-74/E-90081) Liny wieszakowe, wg wymagań PKP

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##tctgvn#at#iuzpqat.rdb##

DoP