TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Przewody jezdne (trolejowe), typu Djp wg PN-E-90090 i DjpS wg ZN-TFK-019:2000

Wykonywane odpowiednio z miedzi Cu-ETP i stopu miedzi CuAg 0,10, składają się z jednego rowkowanego twardego drutu profilowego. Symetrycznie wykonane rowki (wcięcia) w górnej części okrągłego przewodu jezdnego umożliwiają jego doczepienie do lin wieszakowych. Troleje są najważniejszym elementem przewodu trakcyjnego, a kombinacja charakteryzujących je parametrów elektryczno – mechanicznych limituje możliwości sieci trakcyjnej i tym samym osiągi pociągów. Najbardziej popularnym materiałem, stosowanym do produkcji przewodów jezdnych jest miedź. Metal ten charakteryzuje się doskonałym przewodnictwem elektrycznym i posiada przy tym (w stanie twardym) bardzo dobre własności wytrzymałościowe, które jednakże ulegają obniżeniu w podwyższonych temperaturach rzędu 80°C. Z uwagi na ten fakt przewody Djp nie mogą być zbyt mocno obciążane prądem elektrycznym, co z kolei wpływa na ograniczenie maksymalnej prędkości pociągów do ok. 160 km/h. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie do miedzi niewielkiej ilości dodatków stopowych, które wcale lub w nieznacznym stopniu obniżają przewodnictwo przewodu, zwiększając jednocześnie jego własności mechaniczne i podnosząc temperaturę pracy. Z tego powodu przewody typu DjpS posiadają większą obciążalność prądową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost prędkości pociągu, nawet do 250 km/h. Obecnie w Polsce najbardziej nowoczesnym rozwiązaniem budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego jest sieć trakcyjna YC150-2CS150 z odmianą YC120-2CS150 z liną nośną Cu 150 mm2 lub 120 mm2 i dwoma przewodami z miedzi srebrowej typu DjpS 150, dopuszczona przez Urząd Transportu Kolejowego do zasilania pojazdów jeżdżących z prędkością do 200 km/h.

Przykładowe produkty:
Djp
Djps

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

DoP