TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Przewody napowietrzne jedno i wielożyłowe izolowane na napięcie 0.6/1 kV

Przewody te stosowane są w energetyce do przesyłu energii elektrycznej pomiędzy stacjami transformatorowymi a odbiornikami, do zasilania gospodarstw domowych oraz w miejscach, gdzie ułożenie kabla w ziemi jest ograniczone lub koszt linii podziemnej będzie wysoki. Przewody podtrzymywane są na słupach.
Żyła robocza przewodów napowietrznych izolowanych wykonywana jest w konstrukcjach jedno- i wielodrutowych z aluminium lub jego stopu.  Izolacja może być wykonana  z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia. W zależności od typów przewodów i obowiązujących norm możliwe jest też stosowanie przewodów z izolacją polwinitową.

Maksymalna temperatura żyły dla obciążenia długotrwałego : 90°C
Maksymalna temperatura żyły roboczej przy zwarciu 5 sek : 250°C
Temperatura montażu przewodów : do – 20 °C

Przykładowe produkty:
EX wg NEN 73.77 – żyły aluminiowe (AL) w izolacji termoplastycznego polietylenu (PE)
ABC wg BS 7870-5 – żyły aluminiowe (AL) w izolacji z usieciowanego polietylenu (XLPE)
ABC wg NF C 33-209 – przewody wiązkowe z żyłami aluminiowymi lub w przeważającej ilości z kombinacją żył aluminiowych i nośną stopową (Al.-Mg-Si), izolowane polietylenem usieciowanym (XLPE)
XOO-A; XOO/O-A wg Jus N.C5.250 – żyły fazowe aluminiowe, zerowa z aluminium stopowego  Al.-Mg-Si, izolacja polietylenem usieciowanym (XLPE)
AMKA wg SFS 2200 – żyły fazowe aluminiowe, zerowa Al.-Mg-Si, izolacja polietylenem usieciowanym   (XLPE)
NFA2X wg DIN VDE 0274 – żyły aluminiowe w izolacji polietylenem usieciowanym (XLPE)
AsXSn wg ZN-TF207:2007 – żyły aluminiowe w izolacji polietylenem usieciowanym (XLPE)

W Rosji są SIP-y, w USA Triplexy, Quadruplexy itp.

Przewody napowietrzne wysokotemperaturowe – linie średniego napięcia z przewodami izolowanymi polietylenem sieciowanym w systemie PAS AALXSn 20/24 KV  PAS : SFS 5791

Przewody napowietrzne izolowane z wielodrutowymi żyłami ze stopu aluminium gwarantują najwyższe możliwe do osiągnięcia własności mechaniczne przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych. Stosowane są w średnionapięciowym systemie przesyłu energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu izolacji z polietylenu usieciowanego uzyskuje się poprawę właściwości użytkowych w porównaniu do gołych przewodów napowietrznych, m.in.:

  • chwilowe zetknięcie się ze sobą na skutek wiatru, zainstalowanych równolegle przewodów, nie powoduje uszkodzeń linii, ani przerw w dostawie energii,
  • nie stwarzają niebezpieczeństwa porażeń ludzi i zwierząt oraz powstawania pożarów podłoża w przypadku niespodziewanego zetknięcia się przewodu z ziemią,
  • mogą być instalowane na terenach zalesionych w wąskim pasie wycinki drzew (w przypadku przewodów gołych pas wycinki drzew jest większy ze względu na konieczność zminimalizowania ryzyka zetknięcia się gałęzi drzew z linią energetyczną). 

Przykładowe produkt:
AALXSn 20/24 KV  PAS : SFS 5791

CCSTWK – GREENPAS: nowej generacji przewody elektroenergetyczne do linii napowietrznych wg normy EN 50397-1

Przewody GREENPAS produkcji TELE-FONIKA Kable, posiadają unikalną trójwarstwową konstrukcję  izolacji. Sam rdzeń przewodów stanowi żyła ze stopu Al-Mg-Si, która jest uszczelniona specjalnym proszkiem puchnącym, pełniącym rolę bariery zapobiegającej wzdłużnej migracji wilgoci. Nałożona na żyłę warstwa półprzewodząca jest odpowiedzialna za równomierny rozkład pola elektrycznego. Następną warstwę izolacyjną stanowi polietylen termoplastyczny LDPE. Zewnętrzna osłona jest wykonana z polietylenu HDPE termoplastycznego uodpornionego na działanie promieniowania UV i czynników atmosferycznych. Właśnie poprzez zastosowanie polietylenu termoplastycznego możliwy jest pełen recykling materiałów przewodu po okresie użytkowania. W porównaniu do tradycyjnych przewodów PAS (z jedną warstwą izolacyjną) przewody GREENPAS ze względu na zastosowaną trójwarstwową konstrukcję izolacji charakteryzują się wyższą wytrzymałością izolacji i odpornością na wyładowania niezupełne i wyładowania ślizgowe przez co są od przewodów PAS dużo mniej awaryjne i zapewniają dłuższy okres bezpiecznej eksploatacji.

Przykładowe produkt:
CCSTWK – GREENPAS wg normy EN 50397-1

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##openipcxp.dutgidlt#at#iuzpqat.rdb##

DoP