TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Przewody aluminiowe, typu AL wg PN-EN 50182

Wykonane są ze skręconych ze sobą współosiowo twardych drutów z aluminium w gatunku EN AW-1350 lub  EN AW-1370. Z uwagi na relatywnie słaby stosunek wytrzymałości do masy, ich zastosowanie jest  silnie ograniczone  maksymalną odległością między słupami. Stąd też przewody te spotyka się najczęściej w obszarach zurbanizowanych, gdzie występują małe odległości między konstrukcjami wsporczymi, a pożądane jest natomiast wysokie przewodnictwo. Dużą zaletą tych wyrobów jest  dobra odporność na korozję i z tego powodu są wieszane w rejonach narażonych na oddziaływanie czynników atmosferycznych, np. w obszarach przybrzeżnych.
Karta katalogowa produktów:
Przewody AL (AAC) wg PN-EN 50182 MT-18-01-16

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##openipcxp.dutgidlt#at#iuzpqat.rdb##

DoP