TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Przewody aluminiowe wzmacniane stalą, typu AFL wg PN-EN 50182

Składają się ze stalowego rdzenia w postaci jednego lub więcej skręconych ze sobą drutów stalowych, który otoczony jest jedną lub więcej warstwami twardych drutów aluminiowych EN AW-1350 lub EN AW-1370. Dla ochrony przed korozją druty rdzenia pokryte są zabezpieczającą powłoką, najczęściej w postaci warstwy naniesionego w sposób galwaniczny cynku. Dodatkowo, w celu przeciwdziałania korozji, w sytuacji gdy przewód może być narażony na oddziaływanie czynników atmosferycznych, przestrzenie między drutami wypełnia się specjalnym, odpornym na podwyższone temperatury smarem. W pracujących przewodach stalowo-aluminiowych obciążenia mechaniczne przenoszą zarówno stalowe druty rdzenia, jak i przewodzące warstwy aluminiowe. Stąd  też wytrzymałość tych przewodów przy utrzymaniu dostatecznie niskiego ciężaru pozwala rozwieszać je między daleko oddalonymi od siebie (nawet o kilka kilometrów) słupami, co z kolei pozwala na znaczne ograniczenie ilości niezbędnych konstrukcji wsporczych.

Karty katalogowe wybranych produktów:
Przewody AFL-1,7 (AL1-ST1A) wg PN-EN 50182 MT-19-01-16
Przewody AFL-6 (AL1-ST1A) wg PN-EN 50182 MT-19-01-16
Przewody AFL-8 (AL1-ST1A) wg PN-EN 50182 MT-19-01-16

Bardzo interesującym przykładem przewodu stalowo aluminiowego o zoptymalizowanej pod kątem strat energetycznych konstrukcji jest wykonywany wg standardów Polskich Sieci Energetycznych przewód fazowy linii 400kV o oznaczeniu 408-AL1F/34-UHST Przewód ten składa się z rdzenia wykonanego z 7 drutów stalowych u ultra wysokiej wytrzymałości ocynkowanych, na który nałożone są 3 warstwy drutów twardych aluminiowymi, przy czym ostatnia warstwa wykonana jest z drutów trapezoidalnych.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##xcsjhign#at#iuzpqat.rdb##l

DoP