TELE-FONIKA Kable S.A.
 - Baner

Kable stacyjne

Kable o budowie parowej i z żyłami miedzianymi. Używane są do połączeń telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych. Indywidualne ekranowanie par w przypadku kabla YTKSXekp pozwala na stosowanie go do transmisji w paśmie do 1 MHz. Dodatkowo uniepalniona i samogasnąca powłoka umożliwia pracę w środowiskach zagrożonych pożarem (np. NTKSXekw).

Przykładowe produkty:

​TKSY
YTKSYekw
YTKSYekp
YTKSXekp
YTKSXpekteko
NTKSXekw
NTKSDXpekw
NTKSDXp
HTKSH
FLAME-X 950 HTKSH PH90

Контакт по вопросам ассортимента

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##itatrdb#at#iuzpqat.rdb##